O našej spoločnosti

Slovamed s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Malá 543/7
931 01  Šamorín
IČO: 46 829 954
DIČ: 2023605573
IČ DPH: SK2023605573
Mobil:     0915 11 77 55
Fax:        02 208 120 42
Web:      www.slovamed.sk
E-mail:  office@slovamed.sk
Tatra banka 292 988 2806 / 1100
IBAN: SK96 1100 0000 0029 2988 2806
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 033 5512 689
                 033 5512 690
Fax:         033 5512 656
E-mail:   tt@soi.sk