Servis

Servis, údržba a testovanie bezpečnosti medicínskych prístrojov a techniky


Vieme zabezpečiť servis medicínskych prístrojov a techniky bez ohľadu na to, kde boli zakúpené a servisované. V prípade poruchy Vášho zariadenia sa postaráme o čo najrýchlejšie zabezpečenie kontroly a opravy. Zabezpečujeme tiež pravidelnú kontrolu a údržbu vašej techniky, podľa odporúčaní výrobcu. Ako sa už aj v praxi osvedčilo, takéto kontroly môžu včas odhaliť skryté vady, alebo vady vzniknuté opotrebením a zamedziť tak škode vzniknutej pacientovi, personálu, alebo vám.


Kontaktujte nás prostredníctvom office@slovamed.sk pre vypracovanie konkrétnej ponuky.

medicínska technika vyšetrovacie lehátka masážne lehátka vyšetrovací stôl ultrazvuk elektroterapia pre fyzioterapeutov fyzioterapia polohovateľné lehátka ošetrovateľské lehátka vybavenie ambulancie nemocnice